OPŁATY £
ZWROT PODATKU 50*
 
SAMOZATRUDNIENIE - SELF-EMPLOYMENT
Rejestracja self-employment 20
   
ROZLICZENIA PODATKOWE DLA SELF-EMPLOYED
Dochód brutto - £
0
1 - 5,500
5,501 - 11,000
11,001 - 20,000
20,001 - 28,000
> 28,000
30
50
60
70
80
90
 
PRACODAWCA - PAYE
Rejestracja pracodawcy 30
Payroll - lista płac - 1 pracownik/miesiąc Od 10
Minimalna opłata £30
 
ZLECENIODAWCA - CIS
Rejestracja w CIS 30
Miesięczne rozliczenie CIS - 1 podwykonawca/miesiąc Od 10
Minimalna opłata £30
 
VAT
Rejestracja VAT 30
Rozliczenie VAT Od 30
 
SPÓŁKI Z O.O. (LTD) I SPÓŁKI CYWILNE
Rejestracja spółki LLP 50
Rejestracja spółki Ltd 50
Rozliczenie spółki Ltd lub LLP Od 100
Prowadzenie księgowości dla firm (jeżeli wymagane) Od 40/miesiąc
 
ZASIŁKI
Child Benefit** 40**
Child Tax Credit i/lub Working Tax Credit 40**
Housing Benefit i/lub Council Tax Benefit 40 - 60**
Maternity allowance 40**
Sure Start Maternity Grant 40**
Jobseeker's Allowance 40**
 
INNE USŁUGI
Umówienie spotkania w sprawie NIN 20
Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego 20
Apelacje, odwołania, listy i referencje Od 20
* Jeżeli przelew odzyskanego podatku ma być dokonany
za granicę UK, pobieramy dodatkową opłatę w wysokosci 20 funtów.
** Opłata obejmuje tylko pierwszy wniosek. Uzupełnienie dodatkowych dokumentów otrzymanych przez klienta po złożeniu pierwszego wniosku będzie objęte dodatkową opłatą.

Księgowość w Wielkiej Brytanii
Wielka promocja!
Opłata za zwrot podatku z Wielkiej Brytanii wynosi tylko 50 funtów!
©vobbee.co.uk