FORMULARZ ROZLICZENIOWY - DETALE
Rok podatkowy do rozliczenia
Tytuł
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Stan cywilny
NIN (National Insurance Number)
UTR (Unique Tax Reference)
ADRES
Numer domu
Ulica
Miejscowość i kod pocztowy
Kraj
Telefon
Email
PRACA NA KONTRAKCIE - EMPLOYMENT
Nazwa pracodawcy 1
Employer's PAYE reference (pracodawca 1)
Dochód brutto (pracodawca 1)
Pobrany podatek (pracodawca 1)
Nazwa pracodawcy 2
Employer's PAYE reference (pracodawca 2)
Dochód brutto (pracodawca 2)
Pobrany podatek (pracodawca 2)
Nazwa pracodawcy 3
Employer's PAYE reference (pracodawca 3)
Dochód brutto (pracodawca 3)
Pobrany podatek (pracodawca 3)
Nazwa pracodawcy 4
Employer's PAYE reference (pracodawca 4)
Dochód brutto (pracodawca 4)
Pobrany podatek (pracodawca 4)
Nazwa pracodawcy 5
Employer's PAYE reference (pracodawca 5)
Dochód brutto (pracodawca 5)
Pobrany podatek (pracodawca 5)
SAMOZATRUDNIENIE - SELF-EMPLOYMENT
Dochód brutto z samozatrudnienia (self-employment)
Podatek pobrany (CIS)
Materiały
Telefon
Procent użycia telefonu na cele biznesowe
Internet
Procent użycia internetu na cele biznesowe
Reklama
Czynsz za biuro/magazyn
Rachunek bankowy (oraz koszt kredytu)
Ubezpieczenie firmowe
Pracownicy/podwykonawcy
Księgowość
Biurowe (papier, tusz, itp)
Przejazdy (metro, autobus i pociąg)
Motoryzacyjne (paliwo, ubezpieczenie, MOT, naprawy, itp)
Procent użycia samachodu na cele biznesowe
Ubrania robocze
Ilość mil przejechanych samochodem w roku podatkowym
Ilość mil przejechanych motorem w roku podatkowym
Ilość mil przejechanych rowerem w roku podatkowym
Narzędzia
Komputer
Procent użycia komputera na cele biznesowe
Aparat fotograficzny i/lub kamera
Procent użycia aparatu fotograficznego/kamery na cele biznesowe
Aparat telefoniczny (cena zakupu)
Informacje dodatkowe (koszty itp)
Data zakupu
Marka
Model
Cena zakupu samochodu
Ile wydziela dwutlenku węgla (w gramach na kilometr jazdy)
ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (VAN) W CELACH BIZNESOWYCH
Data zakupu
Cena zakupu samochodu dostawczego (van)
DANE BANKOWE
Nazwa banku
Tytuł
Imię/imiona i nazwisko właściciela rachunku bankowego
Sort-code
Przepisz kod
Oświadczam, że podane przeze mnie dane sa prawdziwe i upoważniam firmę Vobbee Ltd do wysłania tych danych do brytyjskiego Urzędu Skarbowego (HM Revenue &Customs).
Oświadczam, że rozumiem, że firma Vobbee Ltd wyśle dostarczone przeze mnie dane do HM Revenue & Customs po ich zatwierdzeniu i otrzymaniu płatności za usługę.
Załącz dokument (dokument tożsamości itp)
ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO, KTÓRY BYŁ UŻYWANY W CELACH BIZNESOWYCH
Click for new image
Numer rachunku bankowego
Księgowość w Wielkiej Brytanii
Wielka promocja!
Opłata za zwrot podatku z Wielkiej Brytanii wynosi tylko 50 funtów!
©vobbee.co.uk