ROZLICZENIA PRACODAWCY (PAYE) I ZLECENIODAWCY (CIS)

Tak jak każdy zdaje sobie z tego sprawę, rozliczenia pracowników i podwykonawców odgrywają bardzo istotną rolę:

• z finansowego punktu widzenia, dział płac jest zasadniczy, gdyż wypłaty, ubezpieczenie społeczne i inne odliczenia pracownicze w bardzo znacznym stopniu wpływaja na zysk netto każdej firmy i podlegają kodeksowi pracy
• z etycznego punktu widzenia, wynagrodzenie otrzymywane na czas przez pracowników wpływa na ich morale i w zasadniczy sposób wspomaga działania firmy.

Naszym głównym celem jest zapewnienie dokładności obliczeń wypłat z uwzględnieniem wszystkich wymaganych odliczeń.

Częstotliwość obsługi systemu PAYE może być różna i zostanie dostosowana do potrzeb klienta.

W opłacie za nasze usługi zawarte są:

• przygotowanie systemu
• przygotowanie dokumentów dla nowych pracowników oraz dla osób kończących pracę (P46 i P45)
• kalkulacja podatku i ubezpieczenia społecznego
• kalkulacja chorobowego, macieżyńskiego itd.
• wysłanie e-mail'a z payslipami do pracodawcy
• kalkulacja spłaty kredytu studenckiego
• obsługa systemu (GAYE - give as you earn)
• kalkulacja odliczeń emerytalnych
• odliczanie kar nałożonych przez sąd na pracownika
• kalkulacja pożyczek i zaliczek pracowniczych oraz ich spłat
• uwzględnienie składek na związki zawodowe
• kalkulacja wakacji i nieobecności
• rozliczenie roczne pracodawcy
• miesięczne rozliczenie CIS (w przypadku zleceniodawcy)

Cennik (Payroll):

£10 / pracownik / miesiąc (przy miesięcznych rozliczeniach).
Minimalna opłata - £30 miesięcznie.

Cennik (CIS):

£10 / podwykonawca / miesiąc (przy miesięcznych rozliczeniach).
Minimalna opłata - £30 miesięcznie.

Księgowość w Wielkiej Brytanii
Wielka promocja!
Opłata za zwrot podatku z Wielkiej Brytanii wynosi tylko 50 funtów!
©vobbee.co.uk