SPÓŁKA W ANGLII

Każda spółka Ltd tak jak klub, stowarzyszenie czy  spółdzielnia jest zobowiązana do płacenia podatku od zysków zwanego "Corporation Tax".

Co podlega opodatkowaniu?

• zysk z działalności podstawowej
• zysk z inwestycji
• zysk ze sprzedaży aktywów.

Wszystkie zarejestrowane spółki w Wielkiej Brytanii mają obowiązek zapłacić podatek od zysków podlegających opodatkowaniu, niezależnie od miejsca skąd te zyski pochodzą.

Spółki zarejestrowane poza Wielką Brytanią płacą podatki od zysków osiągniętych w Wielkiej Brytanii.

Ważne terminy:

• czas na zapłatę należnego podatku - 9 miesięcy i jeden dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego
• czas na wysłanie rozliczenia podatkowego spółki do HMRC - 12 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli należny podatek za dany okres rozliczeniowy przewyższa 1500 000 funtów, podatek ten powinien być zapłacony w ratach przed upływem terminu na wysłanie rozliczenia podatkowego spółki.

Rozliczenia podatkowe spółek Ltd z okresem rozliczeniowym przypadającym po 31 marca 2010 muszą być wysłane on-line, a podatek zapłacony w formie elektronicznej.

Rozliczenia podatkowe z kilkoma nielicznymi wyjątkami muszą być wysłane w formacie iXBRL.

Stawki podatku od zysków spółek Ltd za lata rozliczeniowe zaczynające się 1 kwietnia:

                                                         2011             2012

Small Profits Rate                              20%               20%

Profits qualifying
for Small profits Rate                        £300,000      £300,000
(not exceeding)

Marginal Relief Lower Limit              £300,000      £300,000

Marginal Relief Upper Limit             £1,500,000    £1,500,000

Standard fraction                               3/200            1/100

Main rate of Corporation Tax               26%              24%

Special rate for units trusts                 20%              20%
and open-ended investment companies

Księgowość w Wielkiej Brytanii
Wielka promocja!
Opłata za zwrot podatku z Wielkiej Brytanii wynosi tylko 50 funtów!
©vobbee.co.uk